‘ค่ายสานฝันเข้ามหาวิทยาลัย’ กับ สถาบัน The Act. ขอนแก่น
เกี่ยวกับค่าย

รูปแบบกิจกรรม

กิจกรรม “เดินทางสำรวจเส้นทางความฝัน” กิจกรรมที่จะพาน้องๆทัวร์ในหลากหลายคณะ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจที่ดีให้กับน้องที่เข้าร่วมโครงการ

กิจกรรม “จูงมือสานฝันน้องเข้า มข.” กิจกรรมแนะแนวเข้ม เตรียมน้องติด พิชิต ม.ขอนแก่น และชี้แบบชัดๆเพื่อเตรียมในทุกรอบการรับของ ระบบTCAS

กิจกรรม “ติว เจาะ ทริค พิชิตข้อสอบทุกสนามสอบ” เช่น NETSAT, A-LEVEL , TGAT / TPAT ครบทุกวิชา พิเศษ สามารถระบุเนื้อหาในความต้องการของโครงการได้

โปรแกรม-โครงการ

โปรแกรม 2 วัน 1 คืน

Recommended Plan
รายละเอียด
 • ติว เจาะ ทริค พิชิตข้อสอบ NETSAT / A-Level / TGAT / TPAT
 • เลือกติว 1 วิชา (6 ชม.) หรือ ติว 2 วิชา (3 ชม./วิชา)
 • กิจกรรม "สำรวจทางฝัน ทัวร์คณะ มข."
 • กิจกรรม "จูงมือ สานฝันน้องเข้า มข."
 • ค่ายวิชาการแบบเรียน-กิน-นอน
 • สถานที่ โรงแรมใจกลางเมืองขอนแก่น

โปรแกรม 3 วัน 2 คืน

Ecommerce Plan
รายละเอียด
 • ติว เจาะ ทริค พิชิตข้อสอบ NETSAT / A-Level / TGAT / TPAT
 • เลือกติว 2 วิชา (6 ชม./วิชา)
 • กิจกรรม "สำรวจทางฝัน ทัวร์คณะ มข."
 • กิจกรรม "จูงมือ สานฝันน้องเข้า มข."
 • ค่ายวิชาการแบบเรียน-กิน-นอน
 • สถานที่ โรงแรมใจกลางเมืองขอนแก่น

ทีมคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

พี่ทีมงาน The Act.

ภาพบรรยากาศ

รีวิวค่าย

ผลประเมินค่ายสานฝัน

กรอกฟอร์มเพื่อให้ทีมงามติดต่อกลับแจ้งรายละเอียด